برنامه های دکتر مرتضی محیط در تلوزیون پیام افغان

شنبه ها از ساعت 10:00 تا 11:30 صبح به وقت لس آنجلس. تکرار برنامه در 9:00 شب

آرشیو برنامها در:

MardomTV, DaneshjooTV, Mohit.Golshan.com va Facebooke  Esteghlal,Azadi,Edalate Ejtemai

ایمیل

mmoheett@gmail.com

 

موضوع

بخشهای برنامه

تاریخ برنامه

اخبار یونان و ایران. ماتریالیسم تاریخی

تمام برنامه

20150228

اخبار یونان اوکراین. ماتریالیسم تاریخی

تمام برنامه

20150221

اخبار یونان اوکراین. جنبش سبز. ماتریالیسم تاریخی

تمام برنامه

20150214

اخبار یونان اوکراین عربستان و اقتصاد آمریکا. نقد سیا در انتقال قدرت از شاه به خمینی

تمام برنامه

20150207

اخبار یونان اوکراین و عربستان.دنباله بحث جنبش سبز

تمام برنامه

20150131

اخبار یونان یمن اوکراین و عربستان.بحث جنبش سبز

تمام برنامه

20150124

شارلی ابدو و پیامدهای آن. مواضع موسوی و جنبش سبز

تمام برنامه

20150117

ترور در پاریس و زمینه های تاریخی آن. تاریخچه حوادث اخیر اوکراین. سخنانی در باره جنبش سبز

تمام برنامه

20150110

مسئله شکنجه. در یونان چه می گذرد. امپریالیسم انگلی چیست؟ ریشه های عقب ماندگی

تمام برنامه

20150103

اخبار ایران. مذاکرات هسته ای به کدام سو می رود؟ پیامدهای کاهش قیمت نفت.

تمام برنامه

20141227

در ایران چه می گذرد. برنامه اقتصادی دولت روحانی. تاریخچه شکنجه توسط دولت آمریکا در سراسر جهان.

تمام برنامه

20141220

اخبار ایران. اخبار آمریکا ( دستگاه شکنجه در زندانهای مخفی آمریکا، اقتصاد )

تمام برنامه

20141213

اخبار ایران. مقایسه عربستان و اکوادور. فرگسون

تمام برنامه

20141206

نتیجه مذاکرات هسته ای. جنگ سرد دوم به کجا می رود

تمام برنامه

20141129

اخبار ایران و مذاکرات اتمی. اخبار سیاسی و اقتصادی آمریکا

تمام برنامه

20141122

اخبار ایران اوکراین و آمریکا. چه باید کرد.

تمام برنامه

20141115

اخبار ایران و آمریکا. معرفی کتاب نئومی کلاین. انتخابات آمریکا

تمام برنامه

20141108

اخبار ایران. انتخابات برزیل تونس اوروگوئه اوکراین آمریکا. همکاری دولت آمریکا با نازیها.

تمام برنامه

20141101

اخبار ایران آمریکا و اوکراین

تمام برنامه

20141025

کوبانی و مسئله حمله آمریکا به عراق و سوریه. اقتصاد آمریکا و جهان. اوکراین. رفتن به ریشه ها

تمام برنامه

20141018

نقش آمریکا و ترکیه در ایجاد داعش و پیشرفتهای آن در عراق و سوریه. اخبار آمریکا. رفتن به ریشه ها

تمام برنامه

20141011

اوضاع جاری ایران، اپوزوسیون، په باید کرد؟

اخبار اوکراین، برزیل و عراق

تمام برنامه

20141004

حمله جدید آمریکا به منطقه و پیامدهای آن. اخبار آمریکا. رفتن به ریشه ها (انحصارات)

تمام برنامه

20140927

آیا تجاوز جدید آمریکا به منطقه پیروز می شود؟

اخبار اوکراین

رفتن به ریشه ها

تمام برنامه

20140920

حمله جدید آمریکا به عراق و سوریه و پیامدهای آن

تمام برنامه

20140913

اخبار غزه، اوکراین، ایران.

بحران سرمایه داری

تمام برنامه

20140906

ریشه های اوضاع در غزه، عراق، اوکراین و فرگسون

تمام برنامه

20140830

در فرگسون چه گذشت و ریشه های اقتصادی آن.

اخبار غزه و اوکراین

تمام برنامه

20140823

در باره 28 مرداد 32. بر سر غزه چه رفت.

عراق و اوکراین

تمام برنامه

20140816

پیامدهای حمله جنایتکارانه اسرائیل به غزه. اخبار اوکراین و عراق

تمام برنامه

20140809

کشتار در غزه و پیامدهای آن

تمام برنامه

20140802

مسئله فلسطین. حمله وحشیانه اسرائیل به فلسطین. اخبار ایران و اوکراین

تمام برنامه

20140726

نسل کشی در فلسطین و تاریخ آن. اوکراین. بریکس و تاریخ آن

تمام برنامه

20140719

اخبار ایران فلسطین افغانستان و آمریکا. جهان به کدام سو می رود؟

تمام برنامه

20140712

اوضاع جهان، شرق و جنوب آسیا، آفریقل، خاورمیانه، آمریکا و ایران. جهان به کدام سو می رود؟

تمام برنامه

20140705

اخبار ایران عراق و آمریکا. جهان به کدام سو می رود؟

تمام برنامه

20140628

اخبار عراق و آمریکا. در باره اسلام سیاسی (معرفی کتاب)

تمام برنامه

20140621

اخبار عراق وکراین. پنجمین سالگرد جنبش سبز.

تمام برنامه

20140614

اخبار ایران اوکراین سوریه و آمریکا. جهان به کدام سو می رود.

تمام برنامه

20140607

ایران. انتخابات پارلمان اروپا. آمریکا. جهان به کدام سو می رود.

تمام برنامه

20140531

اخبار ایران اوکراین لیبی تایلند و امارات عربی. جهان به کدام سو می رود.

تمام برنامه

20140524

جهان به کدام سو می رود، سوسیالیسم یا بربریت؟

ایران، اوکراین، هند، سوریه، .........

تمام برنامه

20140517

سالم زیستن. اوکراین. اقتصاد آمریکا و جهان

تمام برنامه

20140510

درباره اول مان مه. تعریف کار، کارگر، طبقه...

اخبار اوکراین و آمریکا

تمام برنامه

20140503

اخبار ایران اوکراین و آمریکا. چه باید کرد

تمام برنامه

20140426

اخبار ایران اوکراین سوریه و آمریکا. چه باید کرد

تمام برنامه

20140419

اخبار ایران اوکراین و آمریکا. بحث تشکیلات

تمام برنامه

20140412

اوضاع جهان، محیط زیست، فقر. نقش چپ

تمام برنامه

20140405

جهان به کدام سو می رود. اوکراین

تمام برنامه

20140329

جهان به کدام سو می رود. اخبار ایران اوکراین ونزوئلا

تمام برنامه

20140322

نگاهی به اوضاع ونزوئلا و اوکراین

تمام برنامه

20140315

اوضاع اوکراین در چهارجوب تاریخ سرمایه داری

تمام برنامه

20140308

اخبار ایران اوکراین ونزوئلا. بحران سرمایه داری

تمام برنامه

20140301

اخبار ایران اوکراین ونزوئلا تایلند. نقش آمریکا و غرب در این کودتاها و آینده آن

تمام برنامه

20140222

بمناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب. اخبار سوریه

تمام برنامه

20140215

اقتصاد و چرخش سیاسی آمریکا، اخبار تایلند و اوکراین و ایران و تونس

تمام برنامه

20140208

در باره تشکیلات، دولت روحانی، اخبار تایلند و اوکراین و مقایسه با ایران

تمام برنامه

20140201

ژنو 2، تاریخچه جنگ در سوریه، کنفرانس داوس، اقتصاد آمریکا و جهان

تمام برنامه

20140125

اخبار مصر، دلایل تغییر سیاست خاورمیانه آمریکا

تمام برنامه

20140118

اخبار ایران، رابطه آمریکا با ایران، اخبار تونس، در باره تشکیلات (3)

تمام برنامه

20140111

اخبار ایران، در باره تشکیلات (2)

تمام برنامه

20140104

اخبار ایران، سیاست جدید آمریکا در منطقه، در باره تشکیلات (1)

تمام برنامه

20131228

تحلیلی از نامه انتقادی به برنامه، ویژگیهای سرمایه داری (21)

تمام برنامه

20131221

اخبار ایران، مسئله هسته ای، نلسون مندلا، ویژگیهای سرمایه داری (20)

تمام برنامه

20131214

اخبار ایران - تحلیل توافق هسته ای - ویژگیهای سرمایه داری (19)

تمام برنامه

20131207

اخبار ایران - توافق ژنو - مسائل هسته ای - اخبار خاور میانه - روحانی به کجا می رود؟ - ویژگیهای سرمایه داری(18)

تمام برنامه

20131130

اخبار ایران - مسئله هسته ای - اخبار آمریکا - ماهیت رژیم - ویژگیهای سرمایه داری (17)

تمام برنامه

20131123

اخبار ایران - مذاکرات هسته ای - اخبار لیبی - ویژگیهای سرمایه داری (16)

تمام برنامه

20131116

اخبار ایران و آمریکا. بحران ساختاری سرمایه داری

تمام برنامه

20131109

اخبار ایران. دلیل تغییر سیاست امریکا در خاورمیانه. ویژگیهای سرمایه داری (15)

تمام برنامه

20131102

اخبار ایران آمریکا و عربستان، ویژگیهای سرمایه داری (14)

تمام برنامه

20131026

اخبار ایران و آمریکا. ویژگیهای سرمایه داری (13)

تمام برنامه

20131019

اخبار ایران، سوریه، عربستان و آمریکا. ویژگیهای سرمایه داری (12)

تمام برنامه

20131012

اخبار ایران و آمریکا. نطق نتین یاهو در سازمان ملل. ویژگیهای سرمایه داری (11)

تمام برنامه

20131005

روحانی در سازمان ملل و پیامدهای آن. اخبار سوریه. ویژگیهای سرمایه داری (10)

تمام برنامه

20130928

اخبار آمریکا سوریه لیبی و ایران. ویژگیهای سرمایه داری (9)

تمام برنامه

20130921

تحلیل اوضاع سوریه. اخبار آمریکا و ایران. ویژگیهای سرمایه داری (8)

تمام برنامه

20130914

28 مرداد (3). اخبار سوریه و ایران. ویژگیهای سرمایه داری (7)

تمام برنامه

20130907

28 مرداد (2). اخبار سوریه و مصر. ویژگیهای سرمایه داری (6)

تمام برنامه

20130831

28 مرداد(1). اخبار مصر. ویژگیهای سرمایه داری (5) لیشه های عقب ماندگی

تمام برنامه

20130824

اخبار ایران، مصر- ویژگیهای سرمایه داری (4)

تمام برنامه

20130817

اخبار ایران، مصر و آمریکا. ویژگیهای سرمایه داری (3)

تمام برنامه

20130810

اخبار ایران، مصر و سوریه. ویژگیهای سرمایه داری (2)

تمام برنامه

20130803

اخبار ایران، مصرو تونس، ویژگیهای سرمایه داری (1)

تمام برنامه

20130727

اخبار ایران، انقلاب مصر، اخبار آمریکا، سوریه

تمام برنامه

20130720

اخبار ایران. بحث در باره انقلاب مصر، انتخابات، سوریه

تمام برنامه

20130713

انقلاب مصر. پیامدهای اقشاگریهای ادوارد اسنودن. سوریه

تمام برنامه

20130706

پیامدهای انتخابات ایران. اخبار آمریکا مصر یونان ترکیه و برزیل

تمام برنامه

20130629

انتخابات 1392 و اهمیت آن از نظر جهانی

تمام برنامه

20130622

انتخابات ایران. اخبار آمریکا، سوریه و ترکیه

تمام برنامه

20130615

انتخابات در ایران، اخبار ایران

تمام برنامه

20130608

اخبار ایران، نقش چپ در ایران، اخبار سوریه

تمام برنامه

20130601

اخبار سوریه - انتخابات ایران

تمام برنامه

20130525

گزارش از ایران (انتخابات) ، اخبار سوریه و آمریکا

تمام برنامه

20130518

انتخابات ایران، اخبار سوریه و لیبی، گزارش از ایران

تمام برنامه

20130511

اقتصاد آمریکا، اخبار ایران و سوریه

تمام برنامه

20130504

اقتصاد آمریکا، بمب گذاری بوستون، اخبار ایران

تمام برنامه

20130427

اخبار ایران، گزارشها، اقتصاد آمریکا

تمام برنامه

20130420

تحلیل نظام (3) - اخبار ایران آمریکا و افغانستان

تمام برنامه

20130413

سیستم آنالیز ، اخبار ایران

تمام برنامه

20130406

اوضاع اقتصادی سیاسی جهان، اخبار سوریه و ایران

تمام برنامه

20130330

اخبار ایران لیبی مصر عراق سوریه - پاپ فرانسیس - انحصار چیست؟

تمام برنامه

20130323

اخبار ایران ونزوئلا - انحصار چیست؟

تمام برنامه

20130316

اخبار ایران ونزوئلا - درگذشت چاوز - اقتصاد آمریکا

تمام برنامه

20130309

اخبار ایران آمریکا - جهان به کدام سو می رود

تمام برنامه

20130302

اخبار ایران لیبی مصر ترکیه یونان اکوادر فلسطین و آمریکا- تاریخپه نظام سرمایه داری(11)

تمام برنامه

20130223

اخبار ایران بحرین سوریه آمریکا- تاریخپه نظام سرمایه داری(10)

تمام برنامه

20130216

اخبار ایران تونس- تاریخپه نظام سرمایه داری(9)

تمام برنامه

20130209

اخبار ایران مصر سوریه- تاریخپه نظام سرمایه داری(8)

تمام برنامه

20130202

اخبار ایران مصر لیبی- تاریخپه نظام سرمایه داری(7)

تمام برنامه

20130126

اخبار ایران سوریه آقریقا - تاریخپه نظام سرمایه داری(6)

تمام برنامه

20130119

رئیس جمهور اوروگوئه

تمام برنامه

YouTube

اخبار ایران سوریه لیبی - تاریخپه نظام سرمایه داری(5)

تمام برنامه

20130112

اخبار ایران سوریه اروگوئه - تاریخپه نظام سرمایه داری(4)

تمام برنامه

20130105

اخبارایران مصر سوریه - تاریخچه نظام سرمایه داری(3)

تمام برنامه

20121229

اخبارایران مصر سوریه - تاریخچه نظام سرمایه داری(2)

تمام برنامه

20121222

تاریخچه نظام سرمایه داری(1) - اخبار ایران و مصر

تمام برنامه

20121215

اخبار: مرحله دوم انقلاب مصر، قطر ، ایران

تمام برنامه

20121208

روابط حاکم بر نظام سرمایه داری. اخبار فلسطین مصر لیبی و ایران

تمام برنامه

20121201

کشتار غزه و عکی العمل رسانه های ایرانی و خارجی

تمام برنامه

20121124

انتخابات آمریکا و پیامدهای آن، اقتصاد جهانی، اخبار سوریه

تمام برنامه

20121110

اقتصاد و انتخابات آمریکا - اخبار ایران

تمام برنامه

20121103

جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن

تمام برنامه

20121027

نگاهی به انتخابات زیاست جمهوری آمریکا

تمام برنامه

20121025

بحثی در باره قانون اساسی آمریکا و ایران

تمام برنامه

20121020

مقایسه انتخابات در ونزوئلا و با ایالات متحده و درسهای آن

تمام برنامه

20121013

بحران اقتصادی در ایران، نقشه سرمایه داری جهان

تمام برنامه

20121006

نظام سرمایه، لیبی، سوریه، ایران

تمام برنامه

20120929

لیبی سوریه ترکیه ایران

تمام برنامه

20120922

یازده سپتامبر - سوریه - لیبی

تمام برنامه

20120915

آلترناتیوها: جنبش سبز و مشکلات آن

تمام برنامه

20120908

جنبش و نقاط ضعف آن - کنفرانس غیر متعهدها

تمام برنامه

20120901

کنفرانس غیر متعهد ها و وظایف مبرم ما

تمام برنامه

20120825

کودتای 28 مرداد و پیامدهای آن

تمام برنامه

20120818

آلترناتیو سازی در خارج از کشور - شرایط در آمریکا

تمام برنامه

20120811

آلترناتیو سازی در خارج از کشور - سلطنت طلبان

تمام برنامه

20120804

ایران عراق سوریه

تمام برنامه

20120728

وضع جهان و هجوم همه جانبه امپریالیسم

تمام برنامه

20120721

جنبش ایران و آلترناتیوهای خارج (2)

تمام برنامه

20120714

اوضاع آمریکا روسیه و اسرائیل در 33 سال گذشته

تمام برنامه

20120711

جنبش ایران و آلترناتیوهای خارج (1)

تمام برنامه

20120707

ویژگیهای نظام سرمایه داری

تمام برنامه

20120630

مصر سوریه ایران و سوسیالیسم قرن 21

تمام برنامه

20120623

سالگرد جنبش سبز

تمام برنامه

20120616

جنبش سبز پس از سه سال - گفتمانی با آقای فروزنده در تلوزیون اندیشه

تمام برنامه

20120612

اقتصاد جهانی - آمریکا - ایران

تمام برنامه

20120609

بحران ساختاری نظام سرمایه - سوریه مصر و ایران

تمام برنامه

20120602

ناتو و تاریخچه آن - مذاکرات اتمی - اقتصاد جهانی به کدام سو میرود.

تمام برنامه

20120526

مذاکرات اتمی - سرمایه داری انحصاری و جنگ افروزی

تمام برنامه

20120519

بحران در اروپا و ریشه های آن - سوریه - فلسطین

تمام برنامه

20120512

روابط ایران و آمریکا. افغانستان. فلسطین

تمام برنامه

20120505

فرهنگ امپریالیسم و اوضاع ایران مصر لیبی سوریه

تمام برنامه

20120428

اقتصاد آمریکا - کنفرانس واشنگتن

تمام برنامه

20120421

جهان به کدام سو میرود؟ - آمریکا و ایران و مصر

تمام برنامه

20120414

جهان به کدام سو میرود؟ - آمریکا و ایران

تمام برنامه

20120407

اقتصاد سیاسی 6

تمام برنامه

20120403

سالم زیستن - جهان به کدام سو میرود

تمام برنامه

20120331

جهان به کدام سو میرود - بولیوی هند ایران

تمام برنامه

20120324

اقتصاد سیاسی 5

تمام برنامه

20120320

سخنرانی ضد جنگ در واشنگتن دی سی

تمام برنامه

20120312

کنفرانس ایپک - انتخابات ایران - شرکت خاتمی

تمام برنامه

20120310

اقتصاد سیاسی 4

تمام برنامه

20120306

انتخابات مجلس نهم - فیلم "جدائی نادر از سیمین"

تمام برنامه

20120303

اقتصاد سیاسی 3

تمام برنامه

20120228

وضع جنبش و امکان حمله نظامی

تمام برنامه

20120225

اقتصاد سیاسی 2

تمام برنامه

20120221

جهان به کدام سو میرود - ایران لیبی سوریه آمریکا

تمام برنامه

20120218

مصاحبه با تلوزیون اندیشه

تمام برنامه

20120215

اقتصاد سیاسی 1

تمام برنامه

20120214

لیبی سوریه آمریکا ایران و دستگاههای ارتباط جمعی

تمام برنامه

20120211

سخنرانی ضد جنگ در دالاس تگزاس

تمام برنامه - سوال و جواب

20120305

جنگ علیه سوریه - ایران و پیامدهای آن

تمام برنامه

20120204

در آمریکا و لیبی چه می گذرد؟

تمام برنامه

20120128

طرفداران حمله نظامی به ایران

تمام برنامه

20120121

امکان حمله نظامی به ایران

تمام برنامه

20120114

مجتمع نظامی صنعتی آمریکا

تمام برنامه

20120107

سال 2011 چه گذشت؟

تمام برنامه

20111231

رفتن به ریشه ها (18)

تمام برنامه

20111227

جمع بندی اتفاقات

تمام برنامه

20111224

رفتن به ریشه ها (17)

تمام برنامه

20111220

جهان به کدام سو می رود؟ (7)

تمام برنامه

20111217

رفتن به ریشه ها (16)

تمام برنامه

20111213

جهان به کدام سو می رود؟ (6)

تمام برنامه

20111210

رفتن به ریشه ها (15)

تمام برنامه

20111206

جهان به کدام سو می رود؟ (5)

تمام برنامه

20111203

رفتن به ریشه ها (14)

تمام برنامه

20111129

جهان به کدام سو می رود؟ (4) اخبار ایران و مصر

تمام برنامه

20111126

رفتن به ریشه ها (13)

تمام برنامه

20111122

احتمال حمله نظامی به ایران و طرفداران این حمله چه کسانی هستند؟

تمام برنامه

20111119

رفتن به ریشه ها (12)

تمام برنامه

20111115

آیا آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟ (2)

تمام برنامه

20111112

رفتن به ریشه ها (11)

تمام برنامه

20111108

آیا آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟

تمام برنامه

20111105

رفتن به ریشه ها (10)

تمام برنامه

20111101

جهان به کدام سو می رود؟ (4)

تمام برنامه

20111029

رفتن به ریشه ها (9)

تمام برنامه

20111025

مصاحبه با برنامه همصدایی در تلوزیون اندیشه

تمام برنامه

20111024

جهان به کدام سو می رود؟ (3)

تمام برنامه

20111022

رفتن به ریشه ها (8)

تمام برنامه

20111018

جهان به کدام سو می رود؟ (2)

تمام برنامه

20111015

رفتن به ریشه ها (7)

تمام برنامه

20111011

جهان به کدام سو می رود؟

تمام برنامه

20111008

رفتن به ریشه ها (6)

تمام برنامه

20111004

لیبی خطراتی که متوجه جنبش است (5)

تمام برنامه

20111001

رفتن به ریشه ها (5)

تمام برنامه

20110927

سازمان ملل لیبی ماهیت امپریالیسم پس از شوروی

تمام برنامه

20110924

رفتن به ریشه ها (4)

تمام برنامه

20110920

لیبی خطراتی که متوجه جنبش است (4)

تمام برنامه

20110917

رفتن به ریشه ها (3)

تمام برنامه

20110913

لیبی خطراتی که متوجه جنبش است (3)

تمام برنامه

20110910

رفتن به ریشه ها (2)

تمام برنامه

20110906

لیبی خطراتی که متوجه جنبش است (2)

تمام برنامه

20110903

رفتن به ریشه ها (1)

تمام برنامه

20110830

لیبی خطراتی که متوجه جنبش است (1)

تمام برنامه

20110827

اقتصاد آمریکا و جهان اوضاع سوریه یمن مصر و لیبی

تمام برنامه

20110820

فراماسیون و گروههای قدرت

تمام برنامه

20110816

جنبش سبز و آینده آن

تمام برنامه

20110813

هیروشیما و ناکازاکی ماهیت امپریالیسم هدفمند کردن یارا نه ها

تمام برنامه

20110806

کشتار در نروژ و زمینه های آن - انتخابات ایران شرکت یا عدم شرکت

تمام برنامه

20110730

تباهی نظام جهانی سرمایه انتخابات در ایران

تمام برنامه

20110723

دموکراسی لیبرال اخبار آمریکا و لیبی خاتمی و جلال پور

تمام برنامه

20110716

جهان به کدام سو می رود اصلاح طلبان حکومتی

تمام برنامه

20110709

پرسش و پاسخ

تمام برنامه

[1][2]

20110705

انگلیس یونان مصر یمن و نامه ها از ایران

تمام برنامه

[1][2][3]

20110702

اخبار جهان آمریکا یمن بحرین لیبی مراکش و مصر

تمام برنامه

[1] [2] [3]

20110626

رفتن به ریشه ها (3)

تمام برنامه

[1] [2]

20110621

میلیتاریزه شدن جامعه آمریکا جنبش یمن بحرین و ایران

تمام برنامه

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

20110618

رفتن به ریشه ها (2)

تمام برنامه

[1] [2] [3] [4]

20110614

تاریخچه دو ساله جنبش سبز

تمام برنامه

[1] [2] [3]

20110611

رفتن به ریشه ها (1)

تمام برنامه

[1] [2]

20110607

درگذشت عزت و هاله سحابی تفاوت اصلاح طلبان و جنبش سبز

تمام برنامه

[1] [2] [3]

20110604

اخبار جهان (آمریکا لیبی مصر ...) اصلاح یا انقلاب

تمام برنامه

[1] [2] [3]

20110528

اصلاح یا انقلاب

تمام برنامه

20110524

نطق اوباما در باره فلسطین و واکنشها تاریخچه تشکیل اسرائیل جنبش منطقه

تمام برنامه

20110521

توطئه های خارج علیه جنبش

تمام برنامه

20110517

ماهیت حمله به لیبی مناظره با علمداری

تمام برنامه

20110514

مناظره با دکتر علمداری

تمام برنامه

20110508

نقش روشنفکر کشتن بن لادن تضادهای هیئت حاکمه ایران

تمام برنامه

20110507

کشتن بن لادن سوریه یک بام و دو هوا آمریکا در منطقه - تضادهای هیئت حاکمه

تمام برنامه

20110503

اول ماه مه تعریف طبقه کارگر

تمام برنامه

20110430

مسئله استقلال

تمام برنامه

20110426

جهان به کدام سو میرود تاریخچه سرمایه داری

تمام برنامه

20110423

یمن لیبی ساحل عاج جهان به کدام سو میرود

تمام برنامه

20110405

اخبار مصر لیبی بحرین دیکتاتورهای خوب و بد تضادها در آمریکا آلترناتیوها در ایران

تمام برنامه

20110409

فاجعه اتمی در ژاپن لیبی یمن بحرین آلترناتیوها در ایران

تمام برنامه

20110412

آمریکا به کدام سو میرود لیبی بحرین آلترناتیوها در ایران

تمام برنامه

20110416

حمله به لیبی و پیامدهای آن خطرات اتمی ژاپن اخبار ایران

تمام برنامه

20110402

ژاپن لیبی بحران ساختاری یعنی چه؟

تمام برنامه

20110329

انقلاب مصر تونس یمن حملات به یمن تاریخ سرمایه داری

تمام برنامه

20110326

سونامی در ژاپن تاریخ سرمایه داری جنبش ایران و دشمنان آن

تمام برنامه

20110319

انقلاب مصر تونس یمن لیبی بحران اقتصادی آمریکا

تمام برنامه

20110312

8 مارس، تئوری دانش، تئوری انقلاب، اصلاح یا انقلاب، انقلابات قرن 21

تمام برنامه

20110305

دستگیری موسوی و کروبی، منشور سبز، جنبشهای منطقه، جنبش ایران

تمام برنامه

20110301

اخبار جنبش در:لیبی، بحرین، یمن، اردن، عراق، مصر، آمریکا و ایران. منشور سبز

تمام برنامه

20110226

اخبار جنبش در:لیبی، مراکش، تونس،بحرین، آمریکا و ایران.

تمام برنامه

20110222

اخبار جنبش در:لیبی، بحرین، یمن، عراق، مصر، عمان، کویت، جیبوتی، آمریکا و ایران.

تمام برنامه

20110219

وقایع 25 بهمن 1389، وقایع مصر تونس الجزایر بحرین و یمن

تمام برنامه

20110215

انقلاب مصر، افتادن مبارک، دعوت تظاهرات 25 بهمن توسط موسوی

تمام برنامه

20110212

درسهای انقلاب مصر. سوسیالیسم قرن 21

تمام برنامه

20110205

اخبار مصر تونس لبنان یمن فلسطین. پیام موسوی به این جنبش ها

تمام برنامه

20110129

انقلاب تونس، مصر. اخبار لبنان، آمریکا. مذاکرات 1+5 در استانبول.

تمام برنامه

20110122

 

تمام برنامه

20110108

 

تمام برنامه

20110101

 

تمام برنامه

20101225

 

تمام برنامه

 

 

صفحه قبلی